Voetreflex therapie

Voetreflexmassage

Voetreflexmassage is een effectieve natuurgeneeskundige therapie. De hele mens is in miniatuur terug te vinden in de voet: alle organen en lichaamsdelen zijn door energiestromen in de voet verbonden. Door het masseren van bepaalde reflexgebieden op de voeten kan er een gunstige invloed worden uitgeoefend op de gehele mens.

Een voetzonereflexbehandeling zal lichamelijke, emotionele en / of geestelijke reacties opleveren. Dit is een aanwijzing dat er een begin is gemaakt met het oplossen en afvoeren van schadelijke stoffen of problemen. Ze zijn een teken dat de voetzonereflexmassagebehandeling aanslaat.

De voetreflexmassage kan als aanvulling op een consult worden gegeven, maar ook als zelfstandige behandeling.

Top

E-mail: mail@aquasund.nl - Tel: +31(0)6 30 180 970

Aquasund, een andere kijk op Gezondheid. Specialisatie ziekte van Parkinson