Privacyverklaring

Aquasund verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen hier met de grootste zorg en vertrouwelijk mee omgaan.

Doel:
Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Gegevens worden verwerkt op grond van:
Het uitvoeren van een consult/ de behandeling en het nakomen van een wettelijke verplichting.
Als u onderstaande gegevens niet wilt verstrekken, is het niet mogelijk om een afspraak te maken voor een consult/ behandeling.

Gegevens die wij nodig hebben:
NAW gegevens, telefoon, e-mailadres, geboortedatum.
Persoonlijke informatie met betrekking tot uw gezondheid. Deze worden 7 jaar bewaard.
De informatie en gegevens die via de levering van diensten en of verkoop van artikelen worden ingevuld, mede financiële gegevens, worden 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
NAW gegevens worden gebruikt voor de facturatie.
Email, telefoon, wordt gebruikt voor vragen wederzijds, uitleg behandeling.

Wanneer u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, is het voldoende een mail te sturen naar mail@aquasund.nl met een verzoek om inzage, correctie of verwijdering.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met derden:
Voor controle op de financiële administratie worden de financiële gegevens gedeeld met de accountant en belastingdienst.
Voor het maken van een afspraak wordt uw naam genoteerd.

Top

E-mail: mail@aquasund.nl - Tel: +31(0)6 30 180 970

Aquasund, een andere kijk op Gezondheid. Specialisatie ziekte van Parkinson